σημοδιαίος

-αία, -ον, Α
αυτός που περιλαμβάνει έξι μοδίους.
[ΕΤΥΜΟΛ. Σύνθ. εκ συναρπαγής < λατ. φρ. six modii «έξι μόδιοι» + κατάλ. -ιαῖος (πρβλ. δραχμ-ιαῖος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.